TRASTORN ESPECTRE AUTISTA : DIVERSES METODOLOGIES

Metodologia ABA : Anàlisis de Conducta Aplicada

        L'anàlisi de conducta aplicada (ABA) consisteix en intervencions sistemàtiques que es basen en els principis de la teoria de l'aprenentatge, tant per construir comportaments socialment apropiats com per reduir els comportaments problemàtics. L'objectiu final que es vol aconseguir és que el nen o nena sigui el més autònom i independent possible.

      Es realitza una programació individualitzada segons les necessitats de cada persona. És un tipus d'intervenció dinàmica i estructurada, amb avaluacions constants dels objectius plantejats inicialment segons els resultats que s'obtenen en les sessions amb el nen. Si el nen no aprèn en una o diverses àrees, es revisa què està passant per identificar els aspectes que s'han de modificar.

TRASTORN ESPECTRE AUTISTA : PECS

El Sistema de Comunicació per Intercanvi d'Imatges

Desenvolupat per Andrew Bondy, Ph.D. i Lori Frost, M.S., CCC/SLP

El Sistema PECS fou desenvolupat l'any 1985 com un sistema d'ensenyament únic, augmentatiu i alternatiu que ensenya als nens i adults amb autisme i amb d'altres deficiències comunicatives en iniciar-se en la comunicació.

TRASTORN ESPECTRE AUTISTA : TEACCH

 

           L' objectiu fonamental és permetre a les persones amb autisme funcionar tan significativa i independentment com sigui possible, dins de la comunitat.

           Per poder assolir aquest objectiu, el programa TEACCH es basa en els següents principis bàsics:

  • El més important és la persona amb autisme i la seva relació amb les persones del seu entorn
  • Es té en consideració TOTS els aspectes de la vida de les persones amb TEA i de les seves famílies.
  • L'ensenyament estructurat
  • Analitzar i potenciar les habilitats socials i d'oci de la persona amb autisme

 

          El programa TEACCH neix sobre l'any 1970 a la Universitat de Carolina del Nord, fundat per Eric Schopler.

              El TEACCH és una metodologia de treball per a nens i nenes amb TEA que es centra en els interessos de cada cas, segons les seves necessitats. L'activitat que s'ha d'aprendre es presenta de forma visual, clara i estructurada.