PSICOLOGIA D'ADULTS

El CPL ofereix un Servei de Psicoteràpia a persones adultes amb problemes psicològics o de relació.

L’atenció psicoterapèutica s’aborda de forma individual, de parella, familiar.

  • Estrès
  • Problemes de parella
  • Trastorns del control dels impulsos
  • Pors
  • Ansietat

 

TERÀPIA GESTALT

La teràpia Gestalt és un mètode de psicoteràpia i de creixement personal. Es tracta d'una eina pel canvi que es basa en l'experiència actual de la persona i posa èmfasi en el "adonar-se" de la pròpia experiència per utilitzar-la amb la finalitat de canvi o integració. Així el client aprèn a adquirir més consciència del que sent i del que fa i d'aquesta manera desenvolupa les habilitats necessàries per acceptar-se i experimentar "l'ara i aquí", sense les interferències pròpies de les respostes fixades en el passat.

L'objectiu de la teràpia Gestalt és augmentar "l'autorecolzament": la persona ha de prendre consciència de la seva responsabilitat pel que fa al seu benestar

TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL

Aquesta orientació parteix del supòsit que l’activitat cognitiva determina el comportament. 

També assumeix que hi ha influència recíproca entre el pensament, l’ambient i la conducta.

La teràpia està dissenyada per ajudar el pacient a identificar i corregir  creences disfuncionals.

S’ajuda als clients a que reconeguin les connexions entre les cognicions, l’afecte i la conducta, junt amb les seves conseqüències, per fer-los conscients del rol de les imatges i pensaments negatius en el manteniment del problema.

La relació terapèutica és col·laborativa i s’emfatitza el paper actiu del client.

SISTÈMICA ESTRUCTURAL- ESTRATÈGICA

La teràpia sistèmica és una disciplina terapèutica que s’aplica pel tractament de problemàtiques relacionades amb les alteracions en les interaccions, estils relacionals i patrons comunicacionals d’un grup social.

La teràpia sistèmica es basa en un enfocament psicoterapèutic que, té els seus orígens en la teràpia familiar, però actualment poden igualment aplicar-se a la parella, als equips de treball, als contextos escolars i també a persones individuals, donat que l’èmfasi està posat en la dinàmica de processos comunicacionals dels membres del sistema.