AULA D'ESTUDI

Espai on els nens i adolescents podran dur a terme les tasques

de deures escolars en petit grup amb el suport de professionals

que els podran ajudar, assessorar i ensenyar tècniques o

estratègies per a fer més fàcil l'estudi diari.

 

Podran aprendre una forma d'estudiar personalitzada que els

acompanyarà en les altres àrees de desenvolupament escolar

i laboral futures.

REPÀS INDIVIDUAL

 

El centre ofereix la possibilitat de realitzar sessions individuals per tal de :

 

- poder ampliar i  millorar l'aprenentatge

- aplicar  les estratègies apreses

- integrar les tècniques en el seu estudi

 

Conèixer l'estil d'aprenentatge de cada nen per tal de facilitar-li

els aprenentatges de la forma més adient i personalitzada.

Aprendre les tècniques i estratègies que més s'adapten

al  funcionament cerebral i d'estudi de cada nen.

Per més informació, truqueu al :

93.461.15.77 o al 673.511.669

93.384.78.91 o al  616.284.482                  o be contacteu per mail :

                                                                          cplbadalona@yahoo.com