AVÍS LEGAL

Elisabet Jurado Viñuales societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat a Alfons XIII, 567,entresol 2. 08918 Badalona, és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l'informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercir els esmentats drets enviant per escrit una sol·licitud a la direcció Alfons XIII, 567, entresòl 2. 08918 Badalona.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per la correcta identificació del remitent i portar a terme tasques bàsiques d'administració. Elisabet Jurado Viñuales insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per Elisabet Jurado Viñuales i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Elisabet Jurado Viñuales el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses sense prejudici de les restants accions que procedeixen en Dret.

CONSENTIMENT DEL REMITENT

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines webs o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

CLÀUSULA DE PRESA DE DADES

Totes les dades facilitades a través de formularis en suport paper, formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a Alfons XIII, 567, entresòl 2, 08918 Badalona.

Mitjançant l'enviament dels formularis existents, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en els esmentats formularis. Les dades facilitades no se cediran a tercers.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per la correcta identificació del remitent, du a terme tasques bàsiques d'administració i docència.

Les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits.

Elisabet Jurado Viñuales societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat a Alfons XIII, 567,entresol 2. 08918 Badalona, és la titular de la base de dades.