BRAIN GYM

Els exercicis de la Gimnàstica Cerebral són una sèrie de moviments divertits i senzills del cos que integren la ment per poder pensar amb tot el cervell. Aquests moviments agilitzen el pensament, milloren la memòria, augmenten la capacitat de mantenir i enfocar l'atenció, incrementen l'eficàcia i enforteixen l'autoestima.

La Gimnàstica Cerebral va néixer el 1986 de la mà del Dr. Paul E. Dennison i la seva esposa Gail E. Dennison, educadors i pioners en el treball de la integració cerebral. Basen la seva teoria en el fet de que per realitzar qualsevol acció el nostre cervell necessita connectar, activar i coordinar diferents àrees, creant patrons d'acció que seran més o menys eficaços en funció de si la connexió és forta i efectiva o no, és a dir, de si hem aprés bé. Cadascun dels moviments de la Gimnàstica Cerebral activa una àrea del cervell i crea les connexions neuronals de les àrees del cervell necessàries per tenir un pensament global i integrat en la situació que es desitgi.