Investigació i Recerca

TDAH: TRASTORN ATENCIONAL I PROBLEMES DE LECTO-ESCRIPTURA

Segons ens indica la literatura existent sobre aquest tema el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat és una patologia freqüent entre la població infantil, i es la causa més important del fracas escolar juntament amb la dislèxia.

De fet, es calcula que agrupant els diferents subtipus (predomini d'hiperactivitat, de desatenció o combinat) ho pateixen entre un 5-9% dels nens en edat escolar.Es un tema que preocupa especialment a tot el colectiu escolar i clínic.

Pel que se sap fins ara, l'etiología del TDA-H es d'origen neurològic i pot comportar la presència de determinades conductes relacionades amb els problemes d'atenció i planificació, conductas que es posen de manifest de forma molt diversa.

D'altra banda, la literatura sobre aquest tema mostra que pot anar acompanyat de trastorns de la comunicació i del llenguatge, per la qual cosa sovint, molts dels nens que ho pateixen presenten un nivell d'habilidatats lingüístiques més baixes que els que no la pateixen.

En conseqüència aquest dèficit pot dificultar la correcta adquisició d'aprenentatges fonamentals per al seguiment del curs acadèmic com la lectoescriptura, així com el desenvolupament d'altres matèries que indirectament es veuen afectades.

Presentació del poster:

 

"El procesamiento de la información en el Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad"

Granada, Abril 2009

 

Aquest estudi forma part d'un projecte subvencionat per la UAB,  EME

Presentació del poster:

 

" El desarrollo de la lectoescritura en el alumnado con TDA-H en Educación Primaria"

 

XXVI Congreso Internacional AELFA  a  La Laguna, 9, 10 i 11 de juliol de 2008

 

Concesió projecte de recerca:

 

Perfils Cognitius i dificultats en l'aprenentatge de la lecto-escriptura en nens i nenes amb TDA-H ( EME2007-31)

Presentació del poster:

" Written production characteristics of children with ADHD"

al Congrés 3rd International Congress on ADHD. From Childhood to Adult Disease. Berlín 2011. 26 al 29 de maig.

Presentació del poster:

" The differential aspects of cognitive profiles of students with ADHD"

3rd International Congress on ADHD. From Childhood to Adult Disease.

Berlín 2011. 26 al   29 maig.

Presentació de la ponència :

COGNITIVE PROCESSES INVOLVED IN WRITTEN EXPRESSION OF ADHD CHILDREN

PROCESOS COGNITIVOS IMPLICADOS EN LA

EXPRESIÓN ESCRITA DE NIÑOS Y  NIÑAS CON TDA-H

Congrés: The 11th. European Congress of Psychology : Oslo juliol 2.009