HIPNOSI CLÝNICA

És un estat de focalització de l'estat conscient amb una dissociació momentània que permet accedir a habilitats inconscients tot i que aquestes siguin considerades habitualment inaccessibles. És un estat agradable en el que queden en suspens els dubtes i les pors.

És una gran relaxació corporal i muscular afavorint un pensament actiu i creatiu a l'hora que permet, com s'ha demostrat amb estudis científics, l'accés a funcions normalment relacionades a l'inconscient o al sistema nerviós Parasimpàtic. Per exemple:

 

  • Controlar la sensació de dolor
  • Produir relaxació
  • Controlar els símptomes depressius
  • Millorar pors o fòbies

HIPNOSI ERIKSONIANA

Milton H. Erickson considerava que:

 

"La hipnosi és una eina d'aprenentatge que permet incorporar nous comportaments adients a les noves situacions a les que una persona s'ha d'enfrontar al llarg de la vida ."

 

Alguns dels aspectes principals són la motivació de la persona i poder posar-la en contacte amb els SEUS PROPIS RECURSOS perquè ella mateixa produeixi els canvis que cregui convenients.

 

El procés parteix de l'ús del llenguatge metafòric i la incorporació de símbols verbals en el diàleg terapèutic, de tal manera que la persona sigui capaç de traspassar la frontera del conscient per accedir a l'inconscient,  on es troben les seves pròpies solucions.