HIPOTERÀPIA

Què és?

 

La hipoteràpia és un mètode de rehabilitació complementari basat en la neurofisiologia, que utilitza el moviment tridimensional, oscil·latori i rítmic del cavall al pas. Parteix d’una metodologia molt estructurada i seqüenciada, indicada per a persones amb alguna discapacitat física i/o cognitiva, on el maneig sobre el cavall sempre està acompanyat per un expert que el guia.

En aquest tipus de teràpia es generen constantment una sèrie d’ímputs que ofereixen millores, sobretot, a nivell sensorial; propioceptiu i vestibular, generant beneficis en àrees motores i cognitives de la persona.

La poden realitzar tant nens com adults i es realitza en un entorn natural que afavoreix les relacions interpersonals, així com també al desenvolupament intrapersonal.

 

Qui ho porta a terme?

Es requereix un professional especialitzat en l’àmbit de la hipoteràpia (fisioterapeuta, logopeda, psicòleg, metge, pedagog, terapeuta ocupacional o mestre) i un expert en el maneig de cavalls.

 

Quin és el procediment de la sessió?

1. Arribada i salutació a l’equip

2. Neteja del cavall

3. Preparació del cavall

4. Pujada al cavall

5. Munta

6. Baixada del cavall

7. Despreparació

8. Premi al cavall i comiat. 

 

Requeriment d’instal·lacions

La teràpia es realitza en un centre hípic homologat per la FCH que consta de totes aquelles adaptacions arquitectòniques necessàries per afavorir la màxima autonomia dels usuaris que hi assisteixen.

 

Indicacions

La hipoteràpia permet l’actuació en diferents àmbits, tals com:

 > Fisioteràpia

 > Psicologia

 > Logopèdia

 > Teràpia Ocupacional

 > Educació

 

 

AFECTACIONS FÍSIQUES

Àrees d’actuació:

 > Reeducació i reajustament postural

 > Regulació del to muscular

 > Millora de l’equilibri

 > Readreçament del raquis

 > Aprenentatge motor

 > Treball simètric per a l’esquema corporal

 > ...

En quins casos? 

 > Paràlisi cerebral (PC)

 > Lesió medul·lar

 > Accident Vascular Cerebral (AVC)

 > Síndromes genètiques

 > Traumatisme Cranioencefàlic (TCE)

 > Esclerosi Múltiple (EM)

 > Parkinson ...

 

AFECTACIONS NEUROPSICOLÒGIQUES

 

Àrees d’actuació:

 > Emocional: millora de l’autoestima, l’autonomia i l’autoconcepte

 > Potenciació de les FFEE (atenció, memòria, planificació i autocontrol)

 > Millora de les relacions interpersonals

 > Ajudes i estratègies a nivell conductual

 > Foment de la comunicació

 > Estructuració del llenguatge

 > ...

En quins casos? 

 > Trastorns del neurodesenvolupament: TEA, TDAH, TELL, Trastorn fonològic, ...

 > Trastorns d’aprenentatge

 > Trastorns psicològics: depressió, TOC, anorèxia, bulímia, …

> Entre d'altres.

 

Per a més informació, podeu visitar la pàgina web de la FUNDACIÓ FEDERICA CERDÁ

http://fundacionfc.org