HORA DE JOC INFANTIL

El joc, per què ?

A través del joc, els nens es veuen obligats a pensar en possibles solucions, el que influeix en el seu desenvolupament cognitiu; a imaginar solucions originals, el que fomenta la creativitat; a relacionar-se amb d'altres persones, el que ajuda a posar les bases del seu desenvolupament socioemocional; a adoptar punts de vista externs a ell mateix, el que ajuda a la construcció del pensament infantil. Aquesta capacitat de jugar i de fer-ho cada cop de forma més complexa  i elaborada repercutirà en altres àrees com la de la comunicació i el llenguatge.

Podem dir que el joc és més que una eina d'aprenentatge per a el nen; és una part del seu desenvolupament  i per tant ha de ser abordada de forma amplia i adaptada a les característiques concretes de cada persona.

Què farem?

Estimularem la interacció entre els nens/es en diverses situacions de joc proposades amb materials diferents mitjançant la plàstica i activitats lúdiques, facilitant els ajuts necessaris per a la participació activa de tots.

Quan?

 L'activitat tindrà una hora i  mitja de durada.

La proposta és veure'ns dos dissabtes al mes a partir de les 10 h del matí.

Més informació…

Ens organitzarem en petits grups de 4 a 6 nens/es que estaran amb dos terapeutes.

Els grups se faran considerant l'edat cronològica i el nivell de desenvolupament.