PSICOLOGIA INFANTIL I ADOLESCENT

Els nens i nenes es poden trobar amb moments en que necessiten un recolzament extra per poder recuperar el seu benestar, afectats per diferents problemàtiques.

El CPL ofereix un Servei de Psicologia Infanto-Juvenil per a  nens i adolescents que es troben amb dificultats psicològiques que poden afectar el seu desenvolupament cognitiu, afectiu, educatiu i social. Es realitza un treball setmanal i amb una durada total de tractament que dependrà de la problemàtica.

S’ofereix una atenció individual, en que es tindrà en compte el problema i les característiques del nen, com també  familiar, orientant a les persones que passen més temps amb el nen o adolescent i així poder maximitzar els resultats.   més, es realitzen coordinacions amb l'escola per garantir una atenció global.  Si s’escau, es dóna assessorament a professionals de l’educació, psicòlegs i pares.

 

Problemes habituals:

  • Control esfínters ( enuresi, encopresi )
  • Tics
  • Hiperactivitat
  • Impulsivitat
  • Agressivitat
  • Pors
  • Fòbies
  • Gelosia
  • Manca d'habilitats socials
  • Dificultat atencional