Què és un Intèrpret de Llengua de Signes (ILS)

 

Un intèrpret és un professional competent tant en la llengua de signes (LS) com en la llengua oral (LO) del seu entorn. Això li permet interpretar els missatges de LS a LO i viceversa de forma eficaç i eliminant les barreres de comunicació existents entre la comunitat sorda i la comunitat oient.

 

L’intèrpret posseeix una formació específica reconeguda oficialment que li permet dur a terme la seva tasca.

L’intèrpret al nostre centre.

Degut a la manca de professionals del camp de la salut (psicòlegs, logopedes, optometristes, neuropediatres, etc.) amb domini de la llengua de signes, moltes persones sordes que puguin presentar algun tipus de problemàtica de caire psicològic o logopèdic o bé que considerin necessari rebre algun tipus de tractament, es troben amb la impossibilitat de dur-lo a terme.

Gràcies a la figura de l’intèrpret de llengua de signes del nostre centre, podem oferir tots els nostres serveis a la comunitat sorda, trencant d’aquesta manera amb les barreres de comunicació existents.