Kinesiologia

La kinesiologia és un potent i ampli sistema de salut que ens permet comunicar-nos amb totes les àrees conscients i inconscients de la persona mitjançant les respostes dels seus músculs  a  certs estímuls, que ajuden a identificar i corregir els desequilibris que manifesta la persona. Té aplicacions en els camps de la salut física, emocional, mental i energètica. És el resultat de la combinació de tècniques occidentals amb els coneixements orientals de la medicina tradicional xinesa.

Touch for Health ( Toc per la Salut )

Touch for Health -TFH – (Toc per la Salut) és una part de la kinesiologia que ens permet treballar amb objectius concrets de salut, utilitzar el Test Muscular per a poder establir  comunicació amb el cos, equilibrar la seva  energia, realitzar les correccions corresponents, poder fer una anàlisi de la postura corporal i aplicar tècniques adients, accedir a les  emocions i treballar-les de forma paral·lela a les tècniques psicoterapèutiques.