Sordesa

La sordesa és la dificultat o impossibilitat d’utilitzar el sentit de l’oïda a  causa d’una pèrdua de la capacitat auditiva.

Podem trobar-nos amb diferents tipus de sordesa segons:

 1. El moment d’aparició de la sordesa
  1. Prelocutiva : Abans de l’adquisició del llenguatge
  2. Postlocutiva: Després de l’adquisició del llenguatge
 2. El grau de perdua auditiva
  1. Lleu: De 20 dB a 40 dB
  2. Mitja o moderada: De 40 dB a 70 dB
  3. Severa 70 dB a 90 dB
  4. Profunda/pregona: Superior a 90 dB
  5. Cofosis: Perdua total de l’audició, perdua per sobre de 120 dB
 3. El tipus de lesió
  1. De transmissió o conducció: La lessió es localitzada a la orella externa o mitjana. 
  2. De percepció o neurosensorial: La lesió es localitza en l’orella interna o a la via nerviosa auditiva.
  3.  Mixta: Per lesions tant de transmissió com de percepció

Signes d’alerta per a diagnosticar una sordesa

Si durant els primers mesos de vida es detecta que un infant:

 • Només respon a sorolls ambientals forts
 • S’espanta quan algú se li acosta pel darrere
 • No balboteja, o deixa de fer-ho
 • No respon als estímuls familiars

Cal consultar al pediatre i després al metge otorinolaringòleg perquè faci el diagnòstic i si cal, a partir dels resultats, la derivació als serveis d’atenció i assessorament corresponents.

Dificultats amb les que es poden trobar

La pèrdua auditiva presenta dificultats especials per percebre i comprendre la informació, per adquirir el llenguatge oral, comunicar-se de manera fluida i per desenvolupar unes habilitats socials que en gran mesura es recolzen en la interacció comunicativa. A major pèrdua auditiva, la influencia serà mes gran, i encara més en edats primerenques si no es realitza una correcta i completa atenció en tots els àmbits.