Llengua de signes

Què és la llengua de signes?

La llengua de signes catalana és la llengua natural de les persones sordes a Catalunya, constitueix un sistema lingüístic complet, propi i per tant es tracta d’una llengua viva. Desprès de molt lluitar el 26 de maig del  2010, al Parlament de Catalunya s’aprova per unanimitat la Llei de la Llengua de Signes Catalana (LSC).

La LSC es utilitzada a Catalunya per unes 32.000 persones, 7.000 de les quals son sordes.

Aquesta es doncs, una llengua accessible i natural per a ells.

Amb quines dificultats es poden trobar les persones sordes

La pèrdua auditiva presenta dificultats especials per percebre i comprendre la informació, per adquirir el llenguatge oral, comunicar-se de manera fluida i per desenvolupar unes habilitats socials que en gran mesura es recolzen en la interacció comunicativa. A major pèrdua auditiva, la influencia serà mes gran, i encara més en edats primerenques si no es realitza una correcta i completa atenció en tots els àmbits.

Si volem que l’alumne sord tingui unes bones condicions d’aprenentatge i que construeixi significativament els seus coneixements i el seu llenguatge, haurà de fer-ho a través d’ una llengua que sigui accessible i natural per a ell.

 

En molts dels casos quan el nen sord no té LSC, li pot comportar no només problemes en l’adquisició del llenguatge sinó també en el desenvolupament afectiu, social i comunicatiu.

Aquest servei va dirigit a:

  • Persones sordes signants o persones sordes oralistes que requereixen algun tipus de tractament o suport relacionat amb la llenguatge o amb la parla
  • Persones oients amb grans problemes de comunicació oral, com a sistema augmentatiu de la comunicació

Com ho fem: Gracies a la fluïdesa que posseeixen els professionals en LSC fa possible que la comunicació entre terapeuta i pacient sigui eficaç i per tant el tractament es pugui dur a terme sense existir barreres de comunicació.

1