Logopèdia d'Adults

Les dificultats de llenguatge i comunicació en la persona adulta pot ser molt diversa. Pot afectar a diferents aspectes com :

  • La veu : problemes a les cordes vocals :disfonia
  • La fluidesa : quequejar a batzegades, encallar-se : disfèmia
  • Parlar : pèrdua de la capacitat de parlar després d'un AVC, traumatisme per accident : afàsia
  • Sordesa : per envelliment, posterior a alguna malaltia o medicament
  • Pronunciació : algun so articulat amb dificultat o per un altre (g enlloc de r) : dislalia
  • Posició de la llengua incorrecta que altera les dents : Deglució atipica
  • Malalties degeneratives : Parkinson, Alzheimer, Esclerosi, etc.

 

Logopèdia a qualsevol edat

Dificultats del llenguatge

Què es pot fer ?

En funció de la dificultat que es tingui es podran aplicar un tipus de tècniques o d'altres.

  • Tècnica tradicional per aprendre a : pronunciar correctament, recuperar la parla després d'AVC
  • Sistemes alternatius quan no es pot rehabilitar la parla, en cas d'afàsia : Llengua de signes, Plafons comunicatius, etc.
  • Tècniques per rehabilitar o compensar dificultats de dislèxia no detectades o treballades abans