Logopèdia infantil

El CPL oferim un Servei de Logopèdia pels nens i adolescents amb dificultats i trastorns del llenguatge i de la parla. Amb una atenció integral i personalitzada, comptem amb un equip terapèutic ampli.

Els professionals que formem el servei de Logopèdia, som un equip de confiança, d’alta qualitat i en continua formació i millora. Ens impliquem en la totalitat del procés d’avaluació, tractament i seguiment del pacient a nivell familiar i escolar.

Es completament normal que uns nens comencin a caminar i a parlar abans que altres. Cadascun desenvolupa el seu propi procés d'aprenentatge i no vol dir que hi hagi cap problema.

Tanmateix hi ha un signes d'alerta a considerar :

Signes d'Alerta

Esteu ben atents :

 

 • si a partir de l'any no assenyala objectes
 • si a partir dels 12 mesos el nen no utilitza gestos senzills
 • si entre 1 i 2 anys només assenyala
 • si a partir dels 18 mesos te dificultats per imitar sons
 • si a partir dels 2 anys només repeteix paraules i no ho fa espontaniàment
 • si te dificultats per a seguir ordres simples
 • si a 3 anys només diu unes  poques paraules
 • si a 4 anys no fa frases

 

Què i Com treballem?

Tot tipus de dificultats que afecten la comunicació i llenguatge infantil :

 • Retard de la parla
 • Retard del llenguatge
 • Trastorn generalitzat de desenvolupament
 • Trastorn de l'espectre autista
 • Dificultats de pronunciació
 • Deglució atipica
 • Problemes de la lecto-escriptura : dislèxia
 • Problemes de la fluidesa : quequeig
 • Alteracions de la veu : disfonia
 • Dèficit auditiu : sordesa

NOVES TÈCNIQUES : TAPPING

Ús de l'embenantge neuromuscular en les alteracions de la parla, deglució atípica, paràlisi facial, entre d'altres.

TAMBÉ EN ADULTS

Sistemes Augmentatius de Comunicació

Treball logopèdic amb Sistemes de Comunicació Augmentatius:

 • SPC
 • PECS
 • LSC

Rehabilitació de la comunicació en nens amb dany cerebral :

 • accident vascular
 • traumatisme
 • encefalitis
 • tumors

Resultant d'aquesta lesió, un trastorn sever de la parla i el llenguatge :

 • afàsia
 • disàrtria
 • altres