Materials de Suport Terapèutic

Per a famílies, escoles i terapeutes

Des del Centre de Psicologia i Logopèdia Badalona, hem obert una nova secció dedicada a oferir materials de creació i elaboració pròpia - de llenguatge oral i escrit - fruits de la nostra experiència professional. Materials especialitzats i adreçats tant a famílies com a professionals (mestres, logopedes, psicopedagogs, psicòlegs...), de caire lúdic i pràctic per a l'estimulació dels processos dels aprenentatges escolars de lectura i escriptura.

La nostra intenció és poder oferir unes eines de suport  complementàries a la reeducació, de cost econòmic i en diversos i divertits formats: jocs de cartes, taulells, quaderns, etc. Oferint-se en català i castellà.

Pensats i dissenyats per: 

  • Laura Cerrillo Gil, Logopeda
  • Elisabet Jurado Viñuales, Psicòloga i  Logopeda

 

JOCS DE LECTO-ESCRIPTURA

Properament presentarem diversos jocs i materials per a poder treballar aspectes de la lectura i l'ortografia catalana.

JOCS DE LLENGUATGE ORAL

Properament presentarem jocs per a poder estimular la consciència fonològica i aixi afavorir un  bon desenvolupament lecto-escriptor.

PROVES D'AVALUACIÓ

Estem preparant una prova per tal d'avaluar els diferents nivells de la consciència fonològica en català, i així poder orientar millor la seva estimulació.