MÈTODE ORALISTA

 

Una de les modalitats educatives existents dins l’educació del nen/a sord/a es l’oralisme. Aquest sistema de comunicació i ensenyament es basa en la utilització exclusiva de la llengua oral.

A traves de l’aprofitament de les restes auditives gracies a la utilització d’implants coclears, audifons i d’altres estratègies com ara la lectura labial, el nen sord es desenvolupa i relaciona a traves de la llengua oral.

El dèficit d’audició que presenten les persones sordes sovint els comporta dificultats en l’adquisició dels continguts escolars així com de la lectoescriptura i  la parla.

 

Com treballem?

Desde el Centre de Psicologia i Logopèdia Badalona avaluem les conseqüències que la pèrdua auditiva pot tenir tant a nivell de producció i comprensió del llenguatge oral  així com de  les dificultats escolars amb les quals es pot trobar l’alumnat sord; oferint una atenció i tractament individualitzat que ajudi a l’infant a aconseguir el nivell òptim de desenvolupament a nivell personal i acadèmic.