Pràcticum

El CPL col·labora amb diverses Universitats i Centres de Formació per a realitzar les pràctiques de les formacions de Logopèdia,  Psicologia i Màster en Psicopatologia Infanto-juvenil ( UAB), aixi com de Psicopedagogia i Psicologia (UOC)

L'estudiant en pràctiques, s'integrarà a l'equip del centre podent aprendre diversos aspectes com els següents :

    - Conèixer el funcionament  d'un centre de psicologia i logopèdia
    - Aprendre tècniques i estratègies d'intervenció psicològiques i logopèdiques
    - Administració de proves psicològiques i de llenguatge
    - Elaboració de diagnòstics i informes
    - Participació en les sessions clíniques
    - El treball realitzat estarà supervisat per un/a tutor/a de pràctiques