Psicomotricitat

Treball de Psicomotricitat

 

                   El CPL ofereix un Servei de Psicomotricitat a nens i adults com ajuda terapèutica als trastorns de l’esquema corporal. Amb una atenció integral, individual i recolzant-se en un equip terapèutic ampli.  

 

Aborda dificultats com ara:  

  • Motricitat fina
  • Percepció visual
  • Coordinació oculo-manual

  • To muscular
  • Lateralitat
  • Coordinació general

  • Orientació espacial
  • Ritme
  • Equilibri