Qui som?

 Des de fa més de 20 anys l’equip de CPL es dedica al diagnòstic, orientació i tractament psicològic i logopèdic d’infants, adolescents i adults. A més a més, entre els nostres serveis s’inclouen cursos especialitzats per a la formació de professionals,  l’assessorament psicològic per a les famílies, , les xerrades informatives i preventives per a les escoles bressol, de primària i secundària, etc.

L'equip humà de CPL està format per professionals col·legiats, amb una amplia experiència en diagnòstic, orientació i tractament de  nens, adolescents i adults, preocupats per mantenir-se permanentment actualitzats en el seu camp de treball, abordant el treball terapèutic des del rigor científic i la professionalitat. per a poder donar una millor sortida a les múltiples i diverses patologies existents avui dia, dins de cada període evolutiu.

El centre gaudeix de, sistemes de diagnòstic i materials de rehabilitació i terapèutics actuals i punters.

Pla d'intervenció

  • Primera entrevista
  • Avaluació psicomètrica
  • Devolució de resultats
  • Orientació diagnòstica
  • Proposta de tractament

Què fem?

El primer pas quan s'arriba al nostre Centre amb algun tipus de problemàtica de caire emocional, d'aprenentatge, de llenguatge, comunicació, de conducta o d’altres, és fer una primera visita amb els pares (si es tracta de problemes infantils) o de la persona adulta que fa la demanda, per a poder valorar la necessitat de realitzar un estudi d’avaluació previ a l’inici d'un possible tractament,  o amb d’altres casos, el nen o adult ja aporta un informe diagnòstic de l’escola, centre hospitalari o d’altres, aquesta valoració no es durà a terme.

El treball terapèutic es fa coordinat amb altres professionals tant de la salut com de l’educació (psicopedagogs escolars, psiquiatres, otorrinos, ortodoncistes, mestres, assistent social….), per tal de fer un abordatge terapèutic més integral.

Al llarg del treball terapèutic els diferents professionals es coordinen fent sessions de seguiment en les que es delimita la problemàtica a tractar i es dissenya el pla terapèutic més adient i la participació de cadascú en ell.