REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

El CPL ofereix un servei de Psicopedagogia i Psicologia de l’Educació pensat per donar resposta a les necessitats i dificultats actuals dels escolars i dels estudiants en relació als seus aprenentatges i hàbits d’estudi.  És un model d’intervenció que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

 L’Atenció psicopedagògica s’aborda de forma individual,  es realitza una avaluació psicopedagògica a partir de diversos tests o proves que ens ajuden a conèixer les necessitats educatives de cada nen o adolescent.

Es dóna assessorament a professionals de l’educació (tutors, psicopedagogs) psicòlegs i pares. 

A QUI VA DIRIGIT?

A infants i adolescents amb: 

EN CAS NECESSARI, EL CENTRE OFEREIX EL SERVEI COMPLEMENTARI D'ATENCIÓ A DOMICILI.

COORDINACIÓ AMB L'ESCOLA

  • Coordinacions amb el psicopedagog del centre escolar.
  • Contacte amb els tutors per a fer un seguiment directe del treball a l’escola.
  • Pautes dirigides als tutors per a potenciar les estratègies d’intervenció.

PAUTES PER A LA FAMILIA:

  • La baixa motivació dels seus fills cap als estudis
  • El fracàs escolar
  • Les dificultats d’aprenentatge

En ocasions el nen pot presentar també disgrafia, que es caracteritza per :

  • agafar malament el llapis
  • mala lletra
  • posició incorrecta del braç i/o mà