REHABILITACIÓ COGNITIVA

La rehabilitació cognitiva és el conjunt de procediments i tècniques que tenen com a objectiu recuperar i/o mantenir les capacitats intel·lectuals que poden haver quedat malmeses en qualsevol tipus de dany cerebral. Aquest dany cerebral pot ser degut a algun accident, ictus o a l’avanç d’una demència o malaltia degenerativa (Parkinson, Esclerosi, Alzheimer, etc). El que es pretén és millorar la qualitat de vida dels pacients i permetre’ls funcionar tan a casa com dins de la comunitat.

 

En cas de pèrdua d’habilitats intel·lectuals, el cervell té la capacitat de crear noves connexions i recuperar així el funcionament de les àrees afectades. A aquesta capacitat se l’anomena plasticitat neuronal. La tasca, en rehabilitació cognitiva, és afavorir i accelerar aquesta recuperació de les funcions cognitives com ara són la memòria, l’atenció, l’aprenentatge, planificació i resolució de problemes.

EN QUÈ CONSISTEIX ?

El pas inicial és l'exàmen neuropsicològic que ens donarà el perfil cognitiu de cada persona i a partir del qual  s'elaborarà el procés de rehabilitació que serà en base a les necessitats particulars.

 

Les intervencions que es desevolupen en l'àmbit de l'estimulació cognitiva poden ser :

 

  • Estructurades : activitats organitzades i escollides especificament amb objectius determinats
  • Informals : activitats qüotidianes que impliquen un entrenament cognitiu
  • Mixtes : impliquen una combinació entre les dues anteriors.