Assessorament Familiar a Domicili

' Supernanny'

Com a complement al treball psicoterapèutic o reeducació psicopedagògica dels nens i nenes amb:

 • TDA-H
 • Problemes conductuals
 • Dificultats d'Aprenentatge
 • TEA ( Trastorns de l'Espectre Autista)
 • Retards Generalitzats del Desenvolupament

Els nostres especialistes es desplacen al domicili per tal de dur a terme tasques d'observació i implementació de pautes d'intervenció directes amb els pares.

Logopèdia a Domicili

Tractament de les alteracions del llenguatge produïdes en adults per:

 • Traumatismes craneoencefàlics
 • AVC ( Accident Cerebro-Vascular)
 • Embòlies
 • Tumors Cerebrals
 • Malalties degeneratives del SN

Serveis a Llars de la Tercera Edat

Els professionals especialitzats es desplaçarien als centres per tal de realitzar els tractaments de LOGOPÈDIA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA adreçats a les següents problemàtiques:

 

 • AFÀSIA
 • ALZHEIMER
 • PARKINSON
 • DEMÈNCIES
 • ESCLEROSI