Taller de Musicoteràpia i emocions

Curs 16-17 Nou : a l'Escola Llevant de Badalona !!

 

La Musicoteràpia és l'ús de la música i/o dels seus elements musicals (so, ritme, melodia i armonia) en un procés dissenyat per a facilitar i promoure la comunicació, la relació, l'aprenentatge, la mobilitat, l'expressió, l'organització, entre d'altres objectius terapèutics; amb la finalitat d'aconseguir canvis i satisfer les necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives. Algunes de les aplicacions generals de la Musicoteràpia són:

  > Discapacitats sensorials (ceguera i sordesa), físiques i mentals. Paràlisis cerebral.

  > Neuròsis, psicòsis i autisme.

  > Alteracions neurològiques.

  > Problemes de conducta de nens i adolescents.

  > Relaxació i creixement personal.

  > Com a teràpia grupal, per tal de superar la timidesa i millorar l'expressió i la comunciació.

Objectius

 

A nivell psicofisiològic:

> Desenvolupar la sensorialitat i la percepció.      

> Adquirir habilitats i mitjans d'expressió corporal i instrumental.          

> Promoure la coordinació i l'equilibri, el pas i la tonicitat en funció dels ritmes musicals.                                                       

> Sensibilitzar-se a les vibracions sonores i crear reflexes i respostes dinàmiques.

A nivell afectiu i cognitiu:

> Permetre l'expressió emocional.                                                                                                                                                          

> Augmentar la confinaça en un mateix, a través de les seves pròpies habilitats.                                                                        

> Descarregar les tensions a través del moviment i el ritme.                                                                                                            

> Desenvolupar capacitats com: la imaginació, la creativitat, l'atenció, la memòria, la concentració, l'agilitat mental, entre d'altres.

A nivell social:

> Obrir nous canals de comunicació i facilitar les relacions amb els altres.

> Potenciar conductes adequades, facilitant així la interacció social.

> Facilitar la integració en el grup per establir una relació gratificant amb ell mateix.

> Socialitzar i integrar el nen a través de la participació activa en l'acte de tocar instruments musicals o cantar.

 

 

 

Beneficis

 

La Musicoteràpia proporciona diversos beneficis en nens amb necessitats educatives especials: millora el seu desenvolupament emocional, afectiu i psicomotriu; disminueix l'ansietat, augmenta el rendiment corporal gràcies als estímuls rítmics, permet al nen disfrutar de l'activitat a nivell individual i grupal.

Activitats

 

> Exercicis de relaxació dirigits.

> Jocs variats de ritmes, amb dibuixos, instruments, amb la veu, l'escriptura...

> Activitats lúdiques amb jocs musicals i moviments corporals.

> Improvització i creació de ritmes.

> Entre d'altres.