Sessions on-line

Teràpia a distància

El servei de teràpia on-line és el resultat de combinar la psicoteràpia convencional i les noves tecnologies informàtiques actuals. L'atenció on-line sorgeix al detectar la demanda creixent de persones amb necessitat d'una teràpia psicològica o un assessorament emocional puntual, i que per circumstàncies diverses no poden fer-ho de forma presencial. Les sessions poden ser combinades amb les modalitats telefònica o via e-mail.

Som conscients que la modalitat presencial ofereix unes condicions més amplies, tanmateix, amb les sessions on-line es poden obtenir resultats satisfactoris.

Per a qui ?

Les sessions  van adreçades a persones que no poden assistir-hi de manera presencial per :

  • problemes de desplaçament,
  • residir fora de la població del nostre centre,
  • feines amb horaris dificils de combinar, etc.

 

Com funciona ?

Si està interessat, pot contactar amb nosaltres per e-mail al nostre correu electrònic :

cplbadalona@yahoo.com, o trucant al nº  93.399.79.58,

mòbil : 673.511.669

i l'informarem del procediment per a concertar una cita.

 

En quin moment ?

Els horaris per a fer les sessions són flexibles, matins o tardes.

Intentem adaptar-nos a les necessitats específiques de cada persona que ho necessiti.

La durada de les sessions és la mateixa que les presencials, una hora.